top of page

Yhdistyksen esittely

Voice Massage -yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Tampereella 29.10.1999.


Perustajajäsenet: Leena Koskinen, Anneli Roivainen, Mirja Poutiainen, Saku Kallinen, Jussi Lindberg, Anja
Metsälä, Kirsti Leppänen, Kanerva Laitinen, Matti Michelsson, Merja Stenhäll, Jussi Parikka, Katja Tynjälä,
Eeva Setälä, Raija Rautavirta, Kirsi Vaalio ja Sirkka-Liisa Perkiö.


Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi Voice Massage -terapeuttiyhdistys ry:n 14.04.2000. Yhdistyksen
tarkoituksena on Leena Koskisen kehittämän Voice Massage™ -hieronnan harjoittajien ammattitaidon
ylläpitäminen sekä jäsenten ammatillisten etujen valvominen. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan
järjestämällä jäsenilleen ammattitiedon ja -taitojen kehittämiseen tarkoitettua toimintaa, kuten


 

- koulutus- ja kurssitoimintaa
 

- luentotilaisuuksia
 

- opintopäiviä
 

- alaa koskevaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa

 

Yhdistyksen kunniajäsenet


Leena Koskinen, Voice Massagen kehittäjä 
Raija Rautavirta, Voice Massage -yhdistyksen pitkäaikainen sihteeri

bottom of page